Baby Kimiki Best Education Videos for Kids

Bebek Gelişim Tablosu

ağırlık

Bebek Gelişim Tablosu

Bebek Gelişim Tablosu

Bebek Gelişim Tablosu Çocuklarda genetik yapıya bağlı olarak boy, vücut yapısı, büyüme temposu, fizyolojik özellikler yönünden büyük farklılıklar vardır. Bu nedenle değişik yaşlarda vücut ölçümleri ve diğer özellikler için alt ve üst sınırların bilinmesi gerekir. Sağlıklı çocukların boy uzunlukları ilk 6 – 12 aydan başlayarak genetik yapılarına özgü persentil değerlerine yaklaşır ve 2 – 3 […]

MORE ...